Nauka - Strona 4
Ozon (O3)) jest cząsteczką triatomową, składającą się z trzech atomów tlenu. Jest to alotrop tlen który jest znacznie mniej stabilny niż dwuatomowy O2) (gazowy tlen). Aby zrozumieć różnicę między tlenem...
ZA nukleozyd składa się z azotu NukleozydNukleotydSkład chemiczny Cukier + Baza. Nukleozyd składa się z zasady azotowej kowalencyjnie przyłączonej do cukru (rybozy lub deoksyrybozy), ale bez grupy fosforanowej. Gdy grupę...
Fuzja nuklearna i rozszczepienia jądrowego są różnymi rodzajami reakcji, które uwalniają energię ze względu na obecność wiązań atomowych o dużej mocy między cząsteczkami znajdującymi się w jądrze. W rozszczepieniu atom...
Podczas Mila jest jednostką odległości na lądzie, Mila morska służy do pomiaru odległości na morzu. 1 mila morska = 1,151 MilaMila morskaJardy 1 mila = 1760 jardów 1 mila morska...
The Natura kontra wychowanie debata dotyczy względnego wpływu wrodzonych atrybutów jednostki w porównaniu z doświadczeniami ze środowiska, w którym się wychowuje, w określaniu indywidualnych różnic cech fizycznych i behawioralnych. Filozofia,...
ZA muł jest potomkiem męski osioł (zwany Jackiem) i a Klacz (zwana klaczą). Muły dziedziczą pożądane cechy zarówno od osłów, jak i koni; od konia dziedziczą siłę i wytrzymałość i...
Myszy mają mniejsze głowy i większe uszy i oczy w porównaniu do głowy szczury. Oba są gryzoniami, ale mają pewne różnice genetyczne - szczury mają 21 par chromosomów, a myszy...
Zachorowalność odnosi się do niezdrowego stanu jednostki, natomiast śmiertelność odnosi się do stanu śmiertelności. Obie koncepcje można zastosować na poziomie indywidualnym lub całej populacji. Na przykład wskaźnik zachorowalności analizuje występowanie...
Rośliny kwiatowe są podzielone na jednoliścienne (lub jednoliścienne) i dynia (lub dwuliścienne). To porównanie bada różnice morfologiczne w liściach, łodygach, kwiatach i owocach jednoliściennych i dwuliściennych. Wykres porównania Tabela porównawcza...
Komórki dzielą się i rozmnażają na dwa sposoby: mitoza i mejoza. Mitoza to proces podziału komórek, w wyniku którego powstają dwie genetycznie identyczne komórki potomne rozwijające się z pojedynczej komórki...