Milion vs. miliard

ZA milion wynosi 106, lub 1 000 000. ZA miliard to jeden milion milionów lub 1 000 000 000 (109). Jest to powszechne użycie w krajach anglojęzycznych i nazywa się krótka skala. Kraje Europy kontynentalnej i Ameryki Łacińskiej korzystają z MiliardMilionMoc 10 10 do 9. potęgi (10 ^ 9) 10 do 6. potęgi (10 ^ 6) Numer 1 000 000 000 1 000 000

Wielkość różnicy

Wielkość różnicy między miliardem a milionem można zilustrować za pomocą tego przykładu skali czasowej:

  • Milion sekund to 12 dni.
  • Miliard sekund to 31 lat.
  • Trylion sekund to 31 688 lat.

Film porównuje trzy liczby

Inne duże liczby

  • Milion = 1 000 000
  • Miliard = 1 000 000 000
  • Bilion = 1 000 000 000 000
  • Kwintillion = 1 000 000 000 000 000 000
  • Sextillion = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.
  • Nonillion = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
  • CENTILLION = 1, a następnie 303 zera