Shall vs. Will

Powinien i Wola mają to samo znaczenie, ale są używane w innym kontekście gramatycznym. W PowinienWolaZastosowanie gramatyczne „Shall” to formalny sposób wyrażenia zamierzonego przyszłego działania. Tradycyjną zasadą jest to, że do wyrażenia prostego czasu przyszłego należy używać po (Ja odejdę w południe), a w innych przypadkach (Czy odejdziesz w południe?). „Wola” (w formie czasownika) jest używane do wskazania przyszłych działań drugiej lub trzeciej osoby (ciebie, one).

Przykłady

  • ja powinien idź dziś wieczorem do filmu.
  • My powinien przezwyciężać.
  • Ona Wola chętnie podpisze umowę.
  • one Wola odwiedź meczet na wieczorne modlitwy.