Mikrofilamenty kontra mikrotubule

Mikrowłókna i mikrotubule są kluczowymi elementami MikrowłóknaMikrotubuleStruktura Podwójna spirala Siatka spiralna Rozmiar 7 nm średnicy Średnica 20–25 nm Kompozycja Składa się głównie z kurczliwego białka zwanego aktyną. Złożony z podjednostek tubuliny białkowej. Te podjednostki są określane jako alfa i beta. siła Elastyczny i stosunkowo silny. Odporność na wyboczenie spowodowane siłami ściskającymi i pękaniem żarnika przez siły rozciągające. Sztywne i odporne na siły zginające. Funkcjonować Mikrowłókna są mniejsze i cieńsze i najczęściej pomagają w przemieszczaniu się komórek Mikrotubule mają podobny kształt, ale są większe i pomagają w funkcjach komórek, takich jak mitoza i różne funkcje transportu komórek.

Zawartość: Mikrofilamenty kontra mikrotubule

 • 1 Formacja i struktura
  • 1.1 Struktura mikrotubul
  • 1.2 Tworzenie mikrofilamentów
 • 2 Rola biologiczna mikrotubul i mikrowłókien
  • 2.1 Funkcje mikrofilamentów
  • 2.2 Funkcje mikrotubul
 • 3 referencje
Fluorescencyjne podwójne barwienie fibroblastu. Czerwony: winculin; i zielony: Actin, indywidualna podjednostka mikrofilamentu.

Formacja i struktura

Mikrotubule zbudowane z tubuliny alfa i beta

Struktura mikrotubul

Actin, indywidualna podjednostka mikrofilamentu

Mikrotubule składają się z kulistych białek zwanych tubuliną. Cząsteczki tubuliny są strukturami perełkowymi. Tworzą heterodimery tubuliny alfa i beta. Protofilament to liniowy rząd dimerów tubuliny. 12-17 protofilamentów łączy się bocznie, tworząc regularną siatkę spiralną.

Tworzenie mikrofilamentów

Poszczególne podjednostki mikrofilamentów są znane jako aktyna kulista (G-aktyna). Podjednostki G-aktyny łączą się w długie nitkowate polimery zwane F-aktyną. Dwie równoległe nici F-aktyny muszą obracać się o 166 stopni, aby prawidłowo ułożyć się jedna na drugiej, aby utworzyć strukturę podwójnej helisy mikrowłókien. Mikrowłókna mierzą średnicę około 7 nm, a pętla helisy powtarza się co 37 nm.

Rola biologiczna mikrotubul i mikrowłókien

Funkcje mikrofilamentów

 • Mikrowłókna tworzą dynamiczny cytoszkielet, który zapewnia wsparcie strukturalne komórkom i łączy wnętrze komórki z otoczeniem w celu przekazywania informacji o środowisku zewnętrznym.
 • Mikrowłókna zapewniają ruchliwość komórek. np. Filopodia, Lamellipodia.
 • Podczas mitozy wewnątrzkomórkowe organelle są transportowane przez białka motoryczne do komórek potomnych wzdłuż kabli aktyny.
 • W komórkach mięśniowych włókna aktyny są wyrównane, a białka miozyny wytwarzają siły na włókna, aby wspierać skurcze mięśni.
 • W komórkach niemięśniowych włókna aktynowe tworzą system torów do transportu ładunku, który jest zasilany niekonwencjonalnymi miozynami, takimi jak miozyna V i VI. Niekonwencjonalne miozyny wykorzystują energię z hydrolizy ATP do transportu ładunku (takiego jak pęcherzyki i organelle) w tempie znacznie szybszym niż dyfuzja.

Funkcje mikrotubul

 • Mikrotubule określają strukturę komórki.
 • Mikrotubule tworzą aparat wrzeciona do podziału chromosomu bezpośrednio podczas podziału komórki (mitozy).
 • Mikrotubule zapewniają mechanizm transportu pęcherzyków zawierających niezbędne materiały do ​​reszty komórki.
 • Tworzą one sztywny rdzeń wewnętrzny, który jest wykorzystywany przez białka motoryczne związane z mikrotubulami (MAP), takie jak Kinesin i Dyenin, do generowania siły i ruchu w strukturach ruchliwych, takich jak rzęski i wici. Rdzeń mikrotubul w neuronowym stożku wzrostu i aksonie również nadaje stabilność i napędza nawigację neuronową oraz prowadzenie.

Bibliografia

 • wikipedia: Microtubule
 • wikipedia: mikrofilament
 • http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/tutorials/cytoskeleton/page1.html