Jaka jest różnica między wiekiem ciążowym a wiekiem płodu?

Wiek ciążowy a wiek płodowy

Definicja

Te dwa terminy, wiek ciążowy i wiek płodu, są używane do opisania wieku rosnącego płodu po zapłodnieniu komórki jajowej przez plemniki. Są obliczane inaczej. Wiek ciążowy oblicza się od pierwszego dnia ostatniego okresu miesiączkowego. Obliczenia te służą do wykrycia przewidywanego terminu ciąży. Wiek płodu oblicza się na podstawie faktycznej daty poczęcia. Idealnie, poczęcie ma miejsce około dwa tygodnie później od ostatniej miesiączki, dlatego wiek płodu powinien zawsze być o dwa tygodnie mniejszy niż wiek ciążowy.

Znaczenie wieku ciążowego

         Wiek ciążowy jest ważny, ponieważ pomaga obliczyć i oczekiwać rozwoju płodu. Całkowita długość wieku ciążowego jest podzielona na trzy trymestry lub mniej więcej 3 miesiące każdy. Pierwszy trymestr trwa od pierwszego tygodnia do końca trzynastego tygodnia; drugi trymestr trwa od czternastego do końca dwudziestego szóstego tygodnia. Ostatni trymestr trwa do trzydziestego ósmego lub czterdziestego drugiego tygodnia lub do momentu dostawy. Rozwój płodu jest różny w różnych trymestrach, a zatem wiek ciążowy i wiek płodu powinny głównie korelować z wysokością podstawową i wzrostem płodu. Wiek ciążowy powinien odpowiadać wysokości dna macicy, gdy ciało przygotowuje się do ciąży, co można zbadać na brzuch i potwierdzić. Jeśli wysokość podstawy macicy jest mniejsza niż wiek ciążowy, sugeruje się lekarzowi, aby zwrócił uwagę na wszelkie nieprawidłowości. Masa płodu, jeśli jest mniejsza niż 10 percentyl w wieku ciążowym, dowodzi, że płód jest mały jak na wiek ciążowy. Płód urodzony przed 37. tygodniem ciąży nazywany jest wcześniakiem, natomiast jeśli płód urodził się po 40. tygodniu, nazywa się go dzieckiem urodzonym o czasie.

Znaczenie wieku płodowego

           Wiek płodu jest ważny dla lekarza, aby wiedzieć, czy płód rośnie w normalnym tempie i czy narządy wewnętrzne płodu rosną normalnie, bez żadnych anomalii. Wzrost płodu powinien zawsze odpowiadać wiekowi płodu i może być mierzony raz w miesiącu po rozpoczęciu ciąży. USG pomaga ustalić wiek płodu, dlatego ultradźwięki należy wykonywać co najmniej raz w miesiącu po pierwszym trymestrze ciąży. Jeśli wystąpią pewne komplikacje, wiek płodu pozwoli nam zająć się wczesnym leczeniem, które można zrobić, aby zapobiec śmiertelnym powikłaniom dla płodu. Niektóre badania medyczne, takie jak testy sztywności karku i skanowanie anomalii, należy wykonać około 12. i 13. tygodnia, aby wykluczyć nieprawidłowy wzrost płodu. Zatem ocena wieku płodowego jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniego wzrostu płodu.

Wiek ciążowy można łatwo obliczyć, ponieważ można dowiedzieć się o pierwszym dniu ostatniego okresu miesiączkowego, ale wiek płodu opiera się na przypuszczeniach, ponieważ do obliczeń wykorzystuje się datę faktycznego zapłodnienia. Nie ma zewnętrznych widocznych oznak, że zapłodnienie odbyło się w macicy w pierwszym tygodniu lub dwóch. Wiek ciążowy można obliczyć ręcznie i poprzez badanie wysokości dna macicy, ale wiek płodu można obliczyć wyłącznie za pomocą ultrasonografii. Oba grupy wiekowe powinny się zgadzać, to główny cel lekarzy.

streszczenie:

Wiek ciążowy oblicza okres ciąży od pierwszego dnia ostatniego okresu miesiączkowego i służy głównie do obliczenia terminu porodu. Wiek płodu oblicza dokładny wiek płodu na podstawie obliczeń przy użyciu daty, w której faktycznie miało miejsce zapłodnienie.